המקום האישי

נא להתחבר עבור קורס כדי להתחיל את השיעור.

פעמים רבות עולות בדמיוננו תמונות של מקומות שוניםבשיטת דמינובע אנו מאמינים שהמקומות האלה מייצגות את הנפש שלנוחוקרים את תמונת המקום הזאת ובאמצעותה מתחילים את הבירורשל שפת הדמיון של הנפש

חזרה אללימוד השיטה > תהליך
דילוג לתוכן