אירועים

דמיון נובע

לתת לנפש לדבר

מפגשי מבוא וחוויה לקראת פתיחת
הקורסים במכון

בהנחיית מנחי הקורסים
נלמד האם כוח הדמיון "סכנה או ברכה"
ונקבל כלים מקצועיים לגילוי הנפש