אירועים

דמיון נובע

לתת לנפש לדבר

מפגש לימוד ורכישת כלים לקראת
פתיחת הקורסים במכון

בהנחיית מנחי הקורסים
נלמד האם כוח הדמיון "סכנה או ברכה"
ונקבל כלים מקצועיים לגילוי הנפש
דילוג לתוכן