בית » קורס מקוון » כוח הדמיון

כוח הדמיון

חיים בדמיון

אנחנו חיים בדמיון הדמיון משפיע על כל מהלך החיים שלנו ופעמים רבות גורם לנו לחזור שוב ושוב על אותם דפוסי כשלון.

קרא עוד »

בירור המדמה

בידינו לגלות בתוך מרחב הדמיון את הדימויים המשובשים והמוטעים ולהפרד מהם מתוך בחירה בדימויים המגלים לנו את הכוחות האמיתיים שלנו

קרא עוד »

אופן הבירור

תהליך הבירור חייב להתרחש בתוך מרחב הדמיון עצמו מתוך לימוד של הקשבה לחכמה הבאה מן הנפש

קרא עוד »

היעד

הדמיון הופך לערוץ של הקשבה לנפש ולמציאת הפתרונות האמיתיים להתמודדויות המורכבות של החיים

קרא עוד »

סיכום

.

קרא עוד »

סרטוני הרחבה הכוח לעבודה עם הדמיון

קרא עוד »

דפים מהחוברת – הקדמה

קרא עוד »

תרגול לשיעור מבוא

קרא עוד »