חדשות
בית » על השיטה » מאמרי עומק

מאמרי עומק

הגדרת הכוח המדמה

מהי הגדרתו של הכח המדמה? "החלק המדמה הוא הכח הזוכר רשמי המוחשות אחר העלמם מפני החושים שהשיגום ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה, ולפיכך מרכיב הכח הזה מן הדברים..

קרא עוד »

האדמו”ר מפיאסצנה

גילוי הנפש המטרה אותה מציג האדמו”ר מפיאסצנה בספרו “הכשרת האברכים” הינה גילוי הנפש הישראלית באדם. גילוי הנפש הינו התנאי והמבוא לכל עבודת ה’ והחסידות. גילוי הנפש הינו מדרגה ראשונה בגילוי רוח הקודש. במדרגה זו הנשמה מתגלית לאדם ומדריכה אותו. ההתרגשות הינה ראשית התגלות הנפש. על האדם להיות מסוגל להתרגש בכל עת כרצונו. מצבו הבסיסי של האדם הינו שאינו מכיר את …

קרא עוד »

הכוח המדמה בתורת מוהר”ן

"כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב. וכשיוצא משרירות הלב ומשבר לבו האבן – זה בחינת שמיר, שעל ידו נכנע האבן, ואינו הולך אחר התאוות המדומיות והולך אחר השכל." (ליקוטי מוהר"ן קמא כ"ח) הפעולה המתוארת בשורות..

קרא עוד »

בירור הכוח המדמה במסגרות חינוכיות

במאמרים הקודמים הראינו כיצד הכח המדמה הינו חוליה הכרחית בקשר של האדם עם בוראו. על האדם להיות מסוגל לשבר את החלקים הנמוכים והגסים של המדמה ולגלות מתוכו את היכולת לעלות אל מעל השכל, אל האמונה. מערכת חינוכית שתתעלם מן הכח המדמה תוביל לשתי תופעות מדאיגות: חוסר יכולת להתמודד עם הגילוי הנמוך של המדמה מחד גיסא וחוסר פיתוח הכישורים להתחבר אל …

קרא עוד »

סיכום המאמרים

במאמרים אלו ניסיתי להניח את עקרונות היסוד לשילוב עבודת פיתוח הכח המדמה במסגרות חינוכיות...

קרא עוד »