בית » על השיטה » מאמרי עומק » סיכום המאמרים

סיכום המאמרים

במאמרים אלו ניסיתי להניח את עקרונות היסוד לשילוב עבודת פיתוח הכח המדמה במסגרות חינוכיות.

במאמר הראשון הראנו לאור המקורות השונים מחלוקת עקרונית בהתייחסות אל הכח המדמה. הרמב”ם וסיעתו ראו בכח המדמה כח הקבוע באדם מתולדתו. בחירי האומה זוכים לשלמות הכח המדמה ועל ידו לנבואה. פשוטי העם נדרשים להאבק עם הכח המדמה המשמש כלי ומרכבה ליצר הרע. האר”י הקדוש וסיעתו התייחסו לכח המדמה ככח ממצע היכול לחבור אל הקדושה, השכל, או להתבטל אל היצרים הבהמיים. כאשר הכח המדמה מקושר אל השכל הוא הופך להיות הכלי דרכו מתגלה השכל בעולם. ע”פ גישה שניה זו יש מקום לעבודת האדם בפיתוח הכח המדמה על מנת להשתמש בו ככלי לגילוי השכל.

במאמר השני הראנו כיצד ההתייחסויות השונות לכח המדמה בליקוטי מוהר”ן משתלבות לדרך אחת בעלת שלבים שונים. האדם ההולך דרך המדמה, הקליפה, יגלה את השכל החבוי בתוכה. הכח המדמה הנמוך והבהמי יתהפך ויתעלה אל מעל השכל וישמש ככלי עיקרי במפגש האדם עם בוראו.

במאמר השלישי התמקדנו ע”פ כתבי האדמו”ר מפיאסצנה בשיטות השונות לפיתוח הכח המדמה. המטרה בשיטות אלה הינה גילוי הנפש הישראלית והשכל הבא מן הנפש.

במאמר הרביעי הדגמנו כיצד ניתן ליישם את השלבים השונים בפיתוח הכח המדמה במסגרות חינוכיות. יצירת תשתית מסודרת לעבודת הכח המדמה תאפשר לאדם להאבק עם הגילויים הנמוכים של המדמה ותאפשר לו ליצור כלים אמיתיים להתעלות אל מעל השכל, אל האמונה.

בנספחים צירפנו דיווח על התנסות כזו שנערכה במשך שנה בישיבת עותניאל. בימים אלה נערכת התנסות כזו עם קבוצה נוספת. כן צירפנו דיסק ובו תהליכים מוקלטים מהספר “תנאי הנפש להשגת החסידות” כדי לשקף את מעשיותם של הדברים.

כולי תקוה שאין מדובר כאן בדמיונות שווא אלא בהתנוצצות של שכל אמיתי. וכן כולי תפילה, שאם אכן כן, נוכל לתרגם כלים אלו לעבודה במציאות ולהשתמש בהם במלחמה הנטושה על חינוך ילדי ישראל בדרך התורה והמצוות.

יכול לעניין אותך

הגדרת הכוח המדמה

מהי הגדרתו של הכח המדמה? "החלק המדמה הוא הכח הזוכר רשמי המוחשות אחר העלמם מפני החושים שהשיגום ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה, ולפיכך מרכיב הכח הזה מן הדברים..