חדשות
בית » על השיטה » מאמרי עומק » בירור הכוח המדמה במסגרות חינוכיות

בירור הכוח המדמה במסגרות חינוכיות

במאמרים הקודמים הראינו כיצד הכח המדמה הינו חוליה הכרחית בקשר של האדם עם בוראו. על האדם להיות מסוגל לשבר את החלקים הנמוכים והגסים של המדמה ולגלות מתוכו את היכולת לעלות אל מעל השכל, אל האמונה. מערכת חינוכית שתתעלם מן הכח המדמה תוביל לשתי תופעות מדאיגות: חוסר יכולת להתמודד עם הגילוי הנמוך של המדמה מחד גיסא וחוסר פיתוח הכישורים להתחבר אל השי”ת ע”י המדמה העליון מאידך גיסא.

במאמר זה ננסה להציג מודל לתוכנית חינוכית בה נשלב את בירור הכח המדמה במסגרות החינוכיות. נחלק עבודה זו לשני שלבים עיקריים על בסיס הנידון במאמרים הקודמים:

 • שלב ראשון: תרגילים להרחבת המחשבה: מיועד לילדים מעל גיל 5 עד לגיל 16.
 • שלב שני: גילוי הנפש הישראלית – גיל 16 ומעלה.

שלב ראשון: תרגילים להרחבת המחשבה.

מטרת תרגילים אלו הינה הכנת הכלים לתהליך בירור כח המדמה וגילוי הנפש שיתרחש בעיקרו בגילאים מבוגרים יותר. יכולת למחשבה ברורה וחזקה והעלאת ציור מדויק וברור, תאפשר את השלב השני, גילוי הנפש. שלב זה הולך ומתפתח לכל אורך שנות הילדות וההתבגרות של התלמידים.

השלבים הראשונים יועברו ע”י המורים בכיתות תוך כדי הלימוד השוטף. על המורה ללמד מאורעות עמנו בצורה כזו שתאפשר לתלמיד לחוות אותם בצורה בהירה וחוויתית. פרשות השבוע, לימודי הנביא, מאורעות המועדים – כל אלו יהפכו לחויה מוחשית ומרתקת. הכשרת האברכים מתאר צורת לימוד כזו באריכות בהקשר של יציאת מצרים בפרק ז’ בלימוד כזה התלמיד “נכנס” לתוך המתרחש: רואה, שומע קולות, מריח את הריחות וכו’ (ככל שמשתמשים יותר בפיתוח החושים הפנימיים כך החויה הופכת להיות מוחשית יותר)

לימוד זה יכול לסייע גם בחלקים שונים של לימוד המשנה (פסחים, יומא – עבודת בית המקדש וכו’). צורת עבודה כזו תאפשר לנו השגת שתי מטרות חשובות:

 • יצירת חויה לימודית מרתקת ועשירה היכולת להוות משקל נגד לעולם התקשורת המפתה.
 • יצירת מאגר דימויי קדושה המאפשר לנפש להתגלות דוקא ע”י דימויים כאלה.

בשלבים הבאים נוכל להתחיל בתרגילים מופשטים יותר – נוכל להשתמש בתרגילים הטכניים המופיעים ב”תנאי הנפש להשגת החסידות” – דימוי מרחבי הגלקסיה בצורה מקטינה ומגדילה, דימוי “מסע” במרחבי העולם בצורות נוף ותרבויות שונות וכו’ (ר’ “תנאי הנפש להשגת החסידות“). שלב זה יאפשר לנו השגת מטרות נוספות: (גיל 10 ומעלה)

 • הכנת הקרקע להתבוננות פנימית.
 • הרחבת הנפש וגילוי יכולתיה.
 • יצירת מצבי הרפיה והרגעה.

השלבים הבאים בחלק זה יאפשרו התבוננות במצבי הנפש השונים ע”פ התהליכים המוצעים ב”תנאי הנפש להשגת החסידות”: (מגיל 14 ומעלה) דימויים של אנשים שונים, בעלי תפקידים שונים במצבים שונים בחיים. דימוי של מצבים רגשיים שונים (ר’ דיסק מצורף).

בשלב זה לא יתבוננו התלמידים בנפשם הם אלא יתרגלו את היכולת לעבור ממצבים רגשיים שונים בעזרת יכולת הציור.

שלב שני: גילוי הנפש הישראלית

גיל 16 ומעלה (יקבע ע”פ בשלות התלמידים) *

מטרת שלב זה הינו לאפשר לתלמידים לרכוש כלים בעזרתם יוכלו להתבונן בנפשם ע”מ להכין את הקרקע לגילוי נפשם. בשלב זה ישתתפו רק תלמידים שירצו בכך. תלמידים אלה יתגבשו לקבוצות של כ-16 משתתפים שיפגשו אחת לשבוע למפגש בין 3 שעות. במפגש זה יועברו לתלמידם השלבים השונים של ההתבוננות בנפשם בעזרת הכח המדמה כמפורט בהמשך. המפגשים יועברו ע”י המחנכים שיעברו הכשרה מוקדמת (בדיעבד יעברו המפגשים ע”י מנחים מקצועיים). בשלבים מתקדמים של המפגשים יעברו התלמידים לעבודה בחברותות בהדרכה וליווי של המחנכים. המפגשים ישולבו בתרגול התבודדות כדי לאפשר חיבור בין המתגלה מהנפש לדו-שיח עם הקב”ה * *

המחנכים ילוו ע”י אנשי מקצוע (יועץ חינוכי או פסיכולוג) כדי להנחות אותם במקרים בהם יעלו תכנים רגשיים מורכבים.

* ר’ נספחים על הנסיון שנערך בישיבת עתניאל

** ע”פ השלב השני בליקוטי מוהר”ן

שלבי התוכנית:

 • התבוננות ברגשות חיוביים הקשורים לקדושה העולים מן הנפש. תרגול העלאת ציורים מפורטים לאותם רגשות. ניתן להסתייע בביטוי הגופני של הרגש כדי להעלות לו ציור.
 • תרגול היכולת להתבונן על הרגש מבחוץ (“על אודות הרחש”) או לחוות את הרגש עצמו (“לטפל ברחש”) – להפוך להיות הדימוי המופיע.
 • תרגול הקשבה לרגש המופיע ע”י דו-שיח פנימי עם הרגש על מנת לאפשר הפשטה של הרגש (חלק הנפש) מהלבושים הנמוכים שלו.
 • ככל שהתלמידים יצברו ביטחון בשלבים השונים יוכלו להתחיל תהליכי התבוננות כאלו גם ברגשות המורכבים יותר.
 • נסתייע בתהליכים שונים כדי למקד ולגוון את העלאת הדימויים. לדוגמא: התבוננות בדימויים של היסודות השונים כדי לזהות את הרגשות (המידות) הקשורים ליסודות. (בהתבסס על הקדמתו של מהרח”ו בשערי קדושה לגבי ארבעת היסודות ופיתוחו של “עלי שור” להקדמה זאת).
 • נשתמש במספר יציאות במשך השנה לטבע (איזורי מדבר או יער) שם נשלב את העבודה בכח המדמה עם יציאה להתבודדות כדי לאפשר לתלמידים לחוות את השילוב בין ההתבודדות (תפילת הלב) לבין השימוש בכח המדמה.
 • נשתמש בתהליכים כדי להתבונן ברגשות שהופיעו בהתבודדות ולהבינם באופן עמוק יותר על מנת לאפשר להם להתגלות. במקביל נלמד כיצד להשתמש בגילוי הנפש בהתבודדות כבסיס למפגש עם ה’.

“בני מחשבה טובה”

קבוצות כאלו יוכלו לשמש כבסיס בהמשך לעבודה הקבוצתית המתוארת מספרו של האדמו”ר מפיאסצנה “בני מחשבה טובה” עבודה זו מתבססת על העקרונות המובאים ב”הכשרת האברכים”. אחד היסודות של חבורות אלה הינו חיזוק המחשבה והשימוש בכח המדמה כך מנוסח יסוד זה ב”סדר אמצעי ויסוד החברה” אות ג’.

“שכלול, שטוח וחיזוק המחשבה, זהו יסוד חברתינו ועיקר האמצעי שעל ידה נוכל להתקשר בעבודה… כלומר האיש בעל מחשבה חזקה אז בשעה שמתעורר ומתלהב מחשבתו מתחזקת וברה ורואה במחשבתו ובדמיונו דמיון של ישראל בני נביאים, את ה’ יתברך וכסא כבודו, כל אחד לפי מצבו, עד שאפילו אח”כ אחר התלהבותו יכול לאחוז במחשבתו הקדומה לבלי להרפותה, לצייר לו גם עתה את כבודו יתברך אשר לפניו, ומחשבה חזקה זו שאוחז יכולה לעורר שוב גם התלהבותו בכל עת ובכל שעה שמכשיר את עצמו”.

אות ד’:

“ולמה תעדר לו לאיש ישראל שהוא מבני הנביאים מין דמיון זה ומחשבה זו, פשוט הוא מפני שלא השתמש בו ועבד בו כראוי. כן גם טבעו של כל כח הגוף שאם אינם משתמשים בו ועובדים עמו יחלש…”

על בסיס הדרכה זו ואחרות תוקם החבורה, עליה מדבר האדמו”ר, ותלוה את האדם בעבודתו לאורך חייו:

“כשילמדו יחד איזה ענין מעניני הדרכה, לא יעברו עליו כעל איזה סיפור מעשה רק ילמד בנחת ובעיון, ויתאימו אותו הענין על עצמם, איך יקיימו הם את דברי הדרכה של ספר זה ואיך יקבעו את הדבר בקרבם, ואז יתגלו לפניהם ענינים שונים בספר, ובכלל כל מי מהחברייא שיפול במוחו איזה רעיון טוב, בין אם יפול לו לשעה שנמצא עם החברים בין כשהוא בביתו ברחוב וכו’, יאמרו לפני חבריו והחברים ישמעו לו, כי אפילו אם ט’ פעמים לא יהיה ממש בדבריו יכול להיות בפעם העשירי דבר טוב בו …”

סיכום

מוצעת כאן דרך הדרכה המאפשרת לאדם לפתח את כח המדמה שלו לאותן יכולות חשובות והכרחיות המובאות בכתבי הקודש. דרך זו מתחילה מהגיל הרך ויכולה להתפתח עד ליסוד חבורה שתלווה את האדם בעבודת הקודש בחייו הבוגרים. אין השלבים המוקדמים מעכבים את השלבים המאוחרים ויכול אדם לכנוס בעבודה זו בכל שלב של חייו. יחד עם זאת סביר להניח שאדם שיחל בעבודה כזו בגיל מוקדם יקלו עליו השלבים הבאים. לכאורה גם אין הכרח ליישם את כל השלבים המאוחרים: ילד שיחווה את לימוד התורה בצורה חייה וחוויתית בעיני דמיונו יצא נשכר גם אם לא ימשיך לשלבים הבאים.

לא ידוע לי על חבורות שאכן התנהלו על פי הנחיות “בני מחשבה טובה” אך יש להניח שאם היסודות לחבורה אלו יונחו עוד בימי הבחרות (לפני סחף טרדת החיים) יהיה סיכוי רב יותר לקיום החבורה גם בגילאים מבוגרים יותר.

כל שלב ושלב שהצגנו כאן בודאי דורש עוד פירוט רב והתנסות מעשית.

מלשונם של רבי נחמן, האדמו”ר מפיאסצנה והרב קוק נראה שהדברים אכן בהישג ידינו ועלינו רק להתמקד ולהתמקצע בהשגתם, תוך שימוש בעצות המובאות בכתביהם.

יכול לעניין אותך

הגדרת הכוח המדמה

מהי הגדרתו של הכח המדמה? "החלק המדמה הוא הכח הזוכר רשמי המוחשות אחר העלמם מפני החושים שהשיגום ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה, ולפיכך מרכיב הכח הזה מן הדברים..