חדשות
בית » בלוג » מבנה חוברת הקורס

מבנה חוברת הקורס

מבנה חוברת הקורס

החוברת בנויה משלושה חלקים:

 1. הגדרות עיוניות.
 2.  דגם תהליך מעשי.
 3. כלים שונים.
 למעשה, החוברת מציגה בפניכם את מבנה הקורס של שנה א’.

החוברת עוסקת בשני נושאים מרכזיים:

 1.  “לב השיטה” – שלבי העברת התהליך הבסיסי.
 2. “ארגז הכלים” – טכניקות וכלים נוספים הבנויים על עקרונות מבנה נפש האדם.

חלק “הגדרות עיוניות”:

 1. מבוא לדמיונובע – עקרונות השיטה.
 2. תכנות מול נביעה – ההבדל בין דמיון מודרך לנובע.
 3. מרחב האמון – בניית המרחב הנכון לעבודה נפשית.
 4. שלבי התהליך:
 • הרפיה – מעבר לחושים הפנימים ובניית מיקוד המחשבה, סוגי ההרפיה.
 • העלאת דימוי – מגוון האפשרויות של העלאת הדמיון מתוכנו.
 • דו שיח – בניית היכולת לשמוע את הדיבור הפנימי דרך הדמיון.
 • פתרון – יכולת ההגעה לחכמה הפנימית שבנפשנו.
 • עיבוד – יכולת פענוח והגדרת תובנות הנפש המיוצגות ע”י הדמיון.
 • הרכבה – בניית ציר עבודה כללי ממספר תהליכים ועיבודים.
 • תהליך הנחייה – מבנה ההנחיה הטיפולית בדמיון נובע, ליווי ויישום.
 • תהליכי המשך – טכניקת בניית מהלך הנחייה רציף עד להבאת שינוי במציאות.
 • תרשים זרימה – סיכום של שלבי “לב השיטה” (ראה תמונה למטה).
  hoveret hadasha SOFI (1)-page-014

 

חלק “דגם תהליך מעשי” ו”כלים נוספים”:

1. כללי יסוד בהעברת תהליך  – כיצד נימנע מתכנות ומהתערבות חיצונית למונחה (ראה תמונה למטה)
hoveret hadasha SOFI (1)-page-015

2. שלבים מעשיים של שלבי השיטה:

 • הרפיה -הדגמת הרפיה ככניסה לתהליך (ראה תמונה למטה)
  hoveret hadasha SOFI (1)-page-006
 • העלאת דימוי – מקום, דימוי רגש גופני, קול פנימי (דימויים למחשבות).
 • החלפת תפקידים ודו שיח: פנימי חיצוני
 • מבוי סתום, פתרון, סיום תהליך.

3. כלים נוספים:

 • מרכיבי מקום.
 • מרכיבי אירוע.
 • הזמנת דמות, דימוי צף, דימוי תחושות גופניות.
 • מפגש בין מקום פתוח למקום סגור.
 • טכניקת “מה יקרה אם”.
 • טכניקת “חידוד נקודת הבחירה” .
 • תהליכים עצמאיים.

4. כלים ממבנה הנפש:

 • ארבעת היסודות בנפש האדם (ראה תמונה למטה). 
  hoveret hadasha SOFI (1)-page-027
 • מפגש בין יסוד פנימי ליסוד חיצוני..
 • ימין ושמאל וקו האמצע בנפש האדם
 • הילד הפנימי.
 • תהליכי תפילה.